THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ – GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

Khái niệm về vốn đầu tư

Vốn đầu tư được hiểu đơn thuần là số tiền tích lũy của xã hội, các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp… Vốn huy động từ nhiều nguồn khác nhau như tài trợ trong nước, ngoài nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có vốn nhàn rỗi. Với số vốn đầu tư đó, được các đơn vị tổ chức sử dụng vào nhiều  mục đích khác nhau như: tái sản xuất, các tài sản cố định để duy trì hoạt động của các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có.

thu hut von
Thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp

Đặc điểm về vốn đầu tư

Thứ nhất, vốn đầu tư được coi là yếu tố khởi đầu cơ bản của mọi sự phát triển và sinh lời. Trong đặc điểm này chúng tôi không đề cập tới vai trò quan trọng của chúng, mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là bước nền cho mọi dự định, kế hoạch . Xong, bên cạnh đó nó gặp không ít khó khăn bởi các yếu tố đi kèm.

Thứ hai, đầu tư đỏi hỏi một số tiền lớn , khối lượng vốn đầu tư lớn. Đó chính là bài toán khó cho các doanh nghiệp khi cần thu hút vốn từ các nguồn khác. Nhằm phát triển và thúc đẩy kế hoạch thực hiện dự định.

Bởi thu hút vốn cần một số tiền lớn, một khoản tài chính khổng lồ. Nếu các doanh nghiệp thực hiện sai mục tiêu, không tối ưu được nguồn vốn thu hút. Chắc chắn khủng hoảng tài chính là điều không thể tránh khỏi. Các cuộc khủng hoảng tài chính tại MEHICO vừa qua đã là bằng chứng xác minh cho việc vận dụng không hiệu quả nguồn vốn thu hút của các doanh nghiệp.

Thứ ba, quá trình đầu tư vốn phải trải qua một thời gian hoạt động lâu dài. Thâm niên trong ngành và sự phát triển của doanh nghiệp sẽ là căn cứ để xác định nguồn vốn thu hút. Thu hút vốn là một trong những chương trình áp dụng thực tế. “Mượn tiền người khác để kinh doanh”  đây chính là tư duy xuất sắc của một doanh nghiệp.

thu hut von
Đầu tư vốn – Cách làm giàu dành cho bạn

Quá trình đầu tư thường gồm ba giai đoạn: Xây dựng dự án, thực hiện dự án và khai thác dự án.

Thứ tư, đầu tư là một lĩnh vực có rủi ro lớn. Nên khi chúng ta xác định thu hút vốn, việc phải chứng minh tính khả của dự án cho các nhà đầu tư để tạo sự tin tưởng là điều tất yếu nên làm. Việc thay đổi về chính trị, xã hội, những chuyển biến của nền kinh tế sẽ là những yếu tố làm ảnh hướng đến sự phát triển của dự án. Sự ảnh hưởng đó ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực các doanh nghiệp và các nhà đầu tư không lường trước được.

Các nguồn thu hút vốn đầu tư

Vốn đầu tư của nến kinh tế được hình thành từ hai nguồn chính vốn trong nước và vốn nước ngoài.

Vốn trong nước

Xét về lâu dài thì nguồn vốn đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế một cách liên tục, đưa đất nước đến sự phồn vinh một cách chắc chắn và không phụ thuộc phải là nguồn vốn đầu tư trong nước.

  • Vốn ngân sách nhà nước: đó chính là ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách nhà nước được hình thành từ việc tích lũy kinh tế nhằm duy trì sự vận động của các kế hoạch mà nhà nước quy định.
  • Vốn của các doanh nghiệp quốc doanh:Được sinh ra từ các lợi nhuận mà doanh nghiệp để lại, dùng cho việc bỏ sung vốn kinh doanh. Nguồn vốn này luôn có vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đối với tốc độ phát triển kinh tế trong nước.
  • Vốn của tư nhân và của hộ gia đình: Trên thực tế ngoài ngân hàng, doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư lớn thì các cá nhân, tổ chức, các hộ gia đình có nguồn vốn nhàn rỗi rất là nhiều. Việc tiếp cận và thu hút vốn từ các nguồn trên rất hữu ích. Đó sẽ là yếu tố bổ trợ cho việc phát triển nền kinh tế hiện nay.

Thu hút vốn từ nước ngoài

Vốn đầu tư nước ngoài là vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào trong nước dưới các hình thức đầu tư gián tiếp hoặc đầu tư trực tiếp.

Thu hút vốn từ nước ngoài đã và đang là bài toán áp dụng cho cả nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân. Việc tối ưu và vận dụng nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài được đẩy mạnh bởi các chế độ, lãi suất, chính sách đầu tư.

thu hut von
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Sàn gọi vốn S86 – Đơn vị uy tín cho bạn làm giàu

Sàn gọi vốn S86 là đơnv ị tài chính hỗ trợ vay vốn uy tín nhất trên thị trường tài chính Việt Nam.

Sàn gọi vốn S86 là cầu nối giữa các đơn vị có vốn nhàn rỗi và các đơn vị có nhu cầu vay vốn. Nhằm giúp các đơn vị có thể thực hiện các dự án, kế hoạch một cách thuận lợi mà không gặp bất trắc gì về tài chính. Sàn gọi vốn S86 cam kết sẽ là đơn vị đồng hành tốt nhất cho Quý khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hotline: 1900.633.621
  • Email: sangoivon@s86group.vn