Home / Tag Archives: Phương pháp kinh doanh

Tag Archives: Phương pháp kinh doanh

NGHỆ THUẬT KINH DOANH CỦA NGƯỜI DO THÁI

nghe thuat kinh doanh

Thái độ hòa nhã của người Do Thái một phần được hình thành trong quá trình sống lưu lạc nơi đất khách quê người. Trong giao tiếp xã hội, hòa khí là một liều thuốc dung hợp hiệu quả. Chính vì vậy người Do Thái đã và đang lĩnh hội …

Read More »